» » » » Aroma Rose, 50ml

Aroma Rose, 50ml

49,75 DKK

Samra Aroma Rose, 50ml

Varenummer: 5410350-009052 Kategori:

Produkt beskrivelse

Samra Aroma Rose /  Aroma Rose, 50ml

Iingredienser: Monopropylen glycol smagsstoffer, der er identiske med naturlige.

Opbevares ved stuetemperatur væk fra lys til brug i levnedsmidler, der ikke kan forbruges i doseringen 4g / kg

Ingredients:

Monopropylene glycol substances aromatisantes identiques au naturelles.

Store at room temperature away from light for use in foodstuffs non-consumable in the dosage 4g / kg

Ingredients:

Monopropylene glycol flavoring substances identical to natural.